Algemene Ledenvergadering

Tijd: 20.00 uur
Plaats: Dorpsaccommodatie de Horst

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering te houden op maandag 8 juni 2020 om 20.00 uur in de Horst.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 03 juni 2019
 3. Jaarverslag 2019 – 2020
 4. Financieel verslag 2019 – 2020
 5. Verslag kascommissie Theo Boerboom en Brian Buiting
  Verkiezing nieuw kascommissielid: Theo is aftredend
 6. Pauze
 7. Bestuursverkiezing.
  Aftredend zijn Miranda Rutten en Peter Grob. Miranda en Peter zijn beide herkiesbaar.
  Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
 8. Mededelingen bestuur:- Programma 2021
  Pronkzitting                                           24 januari 2021
  Carnavalsmis/receptie

  Grote blagenbal                                       4 februari 2021
  Verbroederingsbal                                  12 februari 2021
  Kleine Blagenbal                                     13 februari 2021
  Verbroederingsbal “ut geet wieter”     13 februari 2021
  Optocht Wehl                                          14 februari 2021
  Raesfeld                                                    15 februari 2021
  Bachuss After Party                                16 februari 2021
  (Data onder voorbehoud)

 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Met vriendelijk groeten, Het bestuur van CV de Mölledraejers