Tafelverloting, woensdagavond 27 januari

Tijd: 20.00 uur
Plaats: Dorpsaccommodatie de Horst

Voor de Pronkzitting van vrijdagavond 29 januari is er de mogelijkheid om een tafel te loten. De verloting vindt plaats in de Horst en begint om 20.00 uur. Na het trekken van een volgnummer per groep, kunnen de aanwezigen aangeven waar ze willen zitten. Het is dus belangrijk dat u naar deze avond toekomt, zodat uzelf, uw plaats kunt bepalen. Nadien worden de overgebleven plaatsen verdeeld door het bestuur.

Om deze verloting zo soepel mogelijk te laten verlopen, dienen paren of groepen zich voor 27 januari 2021, 18.00 uur op te geven bij: Willie van Gessel. Tel.nr.: 06-29173586, of per onderstaande aanmeldingsformulier.