Contact

Aanmeldingsformulier voor de bus naar Raesfeld op Rosenmontag.
Graag alle namen die mee gaan invullen op het aanmeldingsformulier!

De kosten voor de bus en entree in de tent is totaal € 27,50 per persoon.

Graag het geld vooraf overmaken op rekeningnummer: NL79RABO 01572 30783
t.n.v. CV de Molledraejers onder vermelding van groepsnaam of eigen naam en Raesfeld Rosenmontag.