Contact

Aanmeldingsformulier voor de bus naar Raesfeld op Rosenmontag.
Graag alle namen die mee gaan invullen op het aanmeldingsformulier!

Leden betalen € 20,= per persoon en niet leden € 25,=

Graag het geld overmaken op rekeningnummer: NL79RABO 01572 30783
t.n.v. CV de Molledraejers onder vermelding van groepsnaam of eigen naam en Raesfeld Rosenmontag.