Programma

Algemene Ledenvergadering

Tijd: 20.00 uur
Plaats: Dorps accommodatie de Horst

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering te houden op maandag 10 juni 2024 om 20.00 uur in de Horst.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 05 juni 2023
 3. Jaarverslag 2023- 2024
 4. Financieel verslag 2023 – 2024
 5. Verslag kascommissie Niels Peters en Renee Kraus
  Verkiezing nieuw kascommissielid: Niels is aftredend
 6. Pauze
 7. Bestuursverkiezing.
  Aftredend zijn Miranda Rütten en René Bongaarts, beide zijn herkiesbaar.
  Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
 8. Mededelingen bestuur:
  Programma 2025
  Pronkzitting                                             7 februari 2025
  Prinsenbal                                                8 februari 2025
  Kranslegging/Prinsenreceptie             9 februari 2025
  Grote blagenbal                                       13 februari 2025
  Verbroederingsbal                                  21 februari 2025
  Kleine Blagenbal                                     22 februari 2025
  Verbroederingsbal “ut geet wieter”     22 februari 2025
  Optocht Whl                                             23 februari 2025
  Raesfeld Rosenmontag                          24 februari 2025
  Bachuss After Party                                25 februari 2025
  (Data onder voorbehoud)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Met vriendelijk groeten, Het bestuur van CV de Mölledraejers