Programma

Algemene Ledenvergadering

Tijd: 20.00 uur
Plaats: Dorps accommodatie de Horst

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering te houden op maandag 8 november 2021 om 20.00 uur in de Horst.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 7 september 2020
 3. Jaarverslag 2020 – 2021
 4. Financieel verslag 2020 – 2021
 5. Verslag kascommissie Brian Buiting en Jeroen Lendering
  Verkiezing nieuw kascommissielid: Brian is aftredend
 6. Pauze
 7. Bestuursverkiezing.
  Aftredend zijn Rene Bongaarts en Martijn Fielt. Rene en Martijn zijn beide herkiesbaar.
  Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
 8. Mededelingen bestuur:- Programma 2022

  Pronkzitting                                           11 februari 2022
  Carnavalsmis/receptie                         12 februari 2022
  Grote blagenbal                                      17 februari 2022
  Verbroederingsbal                                  25 februari 2022
  Kleine Blagenbal                                     26 februari 2022
  Verbroederingsbal “ut geet wieter”     26 februari 2022
  Optocht Wehl                                           27 februari 2022
  Raesfeld Rosenmontag                          28 februari 2022
  Bachuss After Party                                     1 maart 2022
  (Data onder voorbehoud)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Met vriendelijk groeten, Het bestuur van CV de Mölledraejers

Uitnodiging algemene ledenvergadering