Programma

Algemene Ledenvergadering

Tijd: 20.00 uur
Plaats: Dorps accommodatie de Horst

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering te houden op maandag 12 juni 2023 om 20.00 uur in de Horst.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 13 juni 2022
 3. Jaarverslag 2022 – 2023
 4. Financieel verslag 2022 – 2023
 5. Verslag kascommissie Jeroen Lendering en Niels Peters
  Verkiezing nieuw kascommissielid: Jeroen is aftredend
 6. Pauze
 7. Bestuursverkiezing.
  Aftredend zijn Willie van Gessel en Peter Grob, beide zijn herkiesbaar.
  Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
 8. Mededelingen bestuur:- Programma 2023

  Pronkzitting                                             3 februari 2023
  Prinsenbal                                                4 februari 2023
  Carnavalsmis/receptie                           5 februari 2023
  Grote blagenbal                                        9 februari 2023
  Verbroederingsbal                                  17 februari 2023
  Kleine Blagenbal                                     18 februari 2023
  Verbroederingsbal “ut geet wieter”     18 februari 2023
  Optocht Wehl                                           19 februari 2023
  Raesfeld Rosenmontag                          20 februari 2023
  Bachuss After Party                                 21 februari 2023
  (Data onder voorbehoud)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Met vriendelijk groeten, Het bestuur van CV de Mölledraejers