2018 bestaat CV de Mölledraejers 33 jaar ! Op deze zondagmiddag is er gelegenheid om de vereniging te feliciteren.

Verdere info over deze middag volgt zo spoedig mogelijk!