Programma

Algemene Ledenvergadering

Tijd: 20.00 uur
Plaats: Dorps accommodatie de Horst

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering te houden op maandag 10 juni 2024 om 20.00 uur in de Horst.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 05 juni 2023
 3. Jaarverslag 2023- 2024
 4. Financieel verslag 2023 – 2024
 5. Verslag kascommissie Niels Peters en Renee Kraus
  Verkiezing nieuw kascommissielid: Niels is aftredend
 6. Pauze
 7. Bestuursverkiezing.
  Aftredend zijn Miranda Rütten en René Bongaarts, beide zijn herkiesbaar.
  Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
 8. Mededelingen bestuur:
  Toetreden Gerard Timessen tot het bestuur

Programma 2025:
Pronkzitting                                             14 februari 2025
Prinsenbal                                                15 februari 2025
Kranslegging/Prinsenreceptie             16 februari 2025
Grote blagenbal                                       20 februari 2025
Verbroederingsbal                                  28 februari 2025
Kleine Blagenbal                                      1 maart 2025
Verbroederingsbal “ut geet wieter”      1 maart 2025
Optocht Wehl                                            2 maart 2025
Raesfeld Rosenmontag                           3 maart 2025
Bachuss After Party                                4 maart 2025
(Data onder voorbehoud)

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Met vriendelijk groeten, Het bestuur van CV de Mölledraejers