On Tour

Raesfeld pronkzitting bij RCV.

Zaterdagavond 3 februari 2024.

Zaterdagavond 3 februari gaat de prins en zijn gevolg naar de Pronkzitting van RCV in Raesfeld.
De bus vertrekt rond 17.30 uur vanaf Banningshof in Nieuw-Wehl.
Opgave per mail bij Willie van Gessel: w.vangessel@demolledraejers.nl
Voor meer informatie over de pronkzitting in Raesfeld zie website: