On Tour

Raesfeld pronkzitting bij RCV, zaterdagavond 11 februari 2023

Zaterdagavond 11 februari gaat de prins en zijn gevolg naar de pronkzitting van RCV in Raesfeld.
De bus vertrekt rond 17.30 uur vanaf Banningshof in Nieuw-Wehl.
Opgave per mail bij Willie van Gessel: w.vangessel@demolledraejers.nl
Voor meer informatie over de pronkzitting in Raesfeld zie website:

Website RCV Raesfeld