Een wijze commissie bestaande uit 3 personen overleggen in augustus wie zij geschikt vinden om een jaar lang te gaan regeren over het Mölledarp. Hebben we iemand gevonden dan wordt deze persoon benaderd.  (Dit gebeurt allemaal onder grote geheimhouding). Meestal hebben we geluk en zegt degene direct ja. De meesten zien het namelijk als een grote eer.

Daaropvolgend wordt aan hem (bij ons is Prins meestal ‘n mannelijke, traditie) gevraagd wie hij graag als adjudanten (2 wijze mannen) en hofdames (2 leuke dames) in de hofhouding wil hebben. De adjudanten en hofdames weten van elkaar niet dat ze gevraagd zijn en wie de Prins is komen ze ook pas te weten tijdens de Pronkzitting, wanneer de Prins en zijn hofhouding gepresenteerd worden.

Ook deze personen worden zo snel mogelijk benaderd. De reden dat we dit al zo vroeg in het seizoen vragen, is omdat er natuurlijk wel passende kleding moet zijn voor deze belangrijke groep mensen binnen onze vereniging. Meestal zijn hiervoor meerdere passessies nodig. De Prinsenkleding wordt gekocht bij firma Alles in Eindhoven. Vanaf oktober hebben we minimaal 1 x per maand overleg met de Prins, want zijn welkomstwoord, slotwoord en het belangrijkste, de proclamatie moeten gemaakt worden. De proclamatie zijn de punten waaronder de Prins gaat regeren tijdens het carnavalsjaar. Dit zijn 11 punten, waarbij punt 11 altijd het motto (de leus) is waaronder hij regeert.

Staat alles op papier dan worden deze teksten diverse malen geoefend in bijzijn van prinsenbegeleidingsteam en de President Johnny Vonk. In december worden ook de prinsenmedailles uitgezocht en de foto voor de sticker wordt gemaakt.Rond deze tijd begint ook het overleg met adjudanten en hofdames. Zij moeten natuurlijk wel weten wat hun taak is tijdens het carnaval. Ook wordt dan het draaiboek van de Pronkzitting doorgenomen. Bij de meesten beginnen dan de zenuwen al flink toe te nemen en ook het raden naar de Prins wordt heftiger.

Tijdens de Pronkzitting na de Prinsenpresentatie wordt de Prins onthuld en kan hij ook zijn hofhouding bekend maken.Het is ieder jaar weer spannend voor Prins, hofhouding maar ook voor het prinsenbegeleidingsteam.